ஏப்ரல் 23-27, 2019, பிரேசிலில் (சாவ் பாலோ) ஆட்டோபார்ட்களுக்கான வர்த்தக கண்காட்சியில் எங்கள் நிறுவனம் பங்கேற்கும்.சாவடி எண்: P156 புதிய மற்றும் பழைய வாடிக்கையாளர்களைப் பார்வையிடவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் வரவேற்கிறோம்.

ஏப்ரல் 23-27, 2019, பிரேசிலில் (சாவ் பாலோ) ஆட்டோபார்ட்களுக்கான வர்த்தக கண்காட்சியில் எங்கள் நிறுவனம் பங்கேற்கும்.சாவடி எண்: P156 புதிய மற்றும் பழைய வாடிக்கையாளர்களைப் பார்வையிடவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவும் வரவேற்கிறோம்.


பின் நேரம்: நவம்பர்-24-2020